Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2020)0059Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2020)0059

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega muudetakse määrusi (EL) nr 508/2014 ja (EL) nr 1379/2013 seoses erimeetmetega, et leevendada COVID19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile
(EP-PE_TC1-COD(2020)0059)

17.4.2020

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: