Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2020)0059Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2020)0059

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 508/2014 și (UE) nr. 1379/2013, în ceea ce privește măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii
(EP-PE_TC1-COD(2020)0059)

17.4.2020

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: