Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2020)0059Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2020)0059

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture
(EP-PE_TC1-COD(2020)0059)

17.4.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: