Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2020)0059Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2020)0059

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 17 april 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordningarna (EU) nr 508/2014 och (EU) nr 1379/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att lindra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
(EP-PE_TC1-COD(2020)0059)

17.4.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: