17.4.2020
TC1-COD(2020)0060
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2020 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kiek tai susiję su tam tikrų jo nuostatų taikymo pradžios datomis
(EP-PE_TC1-COD(2020)0060)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 192kWORD 48k
Teisinė informacija - Privatumo politika