17.4.2020
TC1-COD(2020)0060
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 17 april 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/... om ändring av förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter vad gäller tillämpningsdatum för vissa bestämmelser
(EP-PE_TC1-COD(2020)0060)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 180kWORD 49k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy