Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2020)0065Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2020)0065

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 15 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/… om makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer i samband med covid-19-pandemin
(EP-PE_TC1-COD(2020)0065)

15.5.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: