18.6.2020
TC1-COD(2020)0066
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 18 юни 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на някои корекции в отговор на пандемията от COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0066)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 297kWORD 70k
Правна информация - Политика за поверителност