18.6.2020
TC1-COD(2020)0066
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 18. lipnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0066)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 312kWORD 65k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti