18.6.2020
TC1-COD(2020)0066
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 18 juni 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller vissa anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin
(EP-PE_TC1-COD(2020)0066)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 256kWORD 64k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy