Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2020)0075Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2020)0075

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. kesäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) covid-19:n leviämisen vastatoimena
(EP-PE_TC1-COD(2020)0075)

19.6.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: