19.6.2020
TC1-COD(2020)0075
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 19. júna 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0075)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 187kWORD 47k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia