Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2020)0086Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2020)0086

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 8 juli 2020 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft
(EP-PE_TC1-COD(2020)0086)

8.7.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: