Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2020)0095Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2020)0095

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 23 juni 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/833 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan
(EP-PE_TC1-COD(2020)0095)

23.6.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: