Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2020)0101Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2020)0101

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU)
(EP-PE_TC1-COD(2020)0101)

16.12.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: