21.1.2021
TC1-COD(2020)0105
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 21. januar 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014, for så vidt angår indførelsen af specifikke foranstaltninger til imødegåelse af krisen forbundet med udbruddet af covid-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0105)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 185kWORD 51k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik