Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2020)0108Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2020)0108

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 9 martie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017
(EP-PE_TC1-COD(2020)0108)

9.3.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: