Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2020)0127Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2020)0127

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 17. září 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

17.9.2020

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: