Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2020)0127Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2020)0127

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 17. septembril 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega kehtestatakse meetmed kestliku raudteeturu jaoks seoses COVID19 puhanguga
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

  17.9.2020

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: