Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2020)0127Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2020)0127

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. syyskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta
(EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

17.9.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: