Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2020)0127Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2020)0127

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Meán Fómhair 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear bearta le haghaidh margadh iarnróid inbhuanaithe i bhfianaise ráig COVID-19
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

  17.9.2020

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: