Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2020)0127Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2020)0127

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 17. rujna 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

17.9.2020

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: