Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2020)0127Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2020)0127

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2020 m. rugsėjo 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, nustatomos tvarios geležinkelių rinkos užtikrinimo priemonės
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

  17.9.2020

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: