Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2020)0127Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2020)0127

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 17. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum
(EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

17.9.2020

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: