Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2020)0127Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2020)0127

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 września 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... ustanawiającego środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z epidemią COVID-19
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

  17.9.2020

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: