Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2020)0127Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2020)0127

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 17 septembrie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul epidemiei de COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

17.9.2020

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: