Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2020)0127Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2020)0127

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 17. septembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

17.9.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: