Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2020)0127Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2020)0127

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 17 september 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0127)

  17.9.2020

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: