Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2020)0139Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2020)0139

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2020. december 15-én került elfogadásra az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0139)

  15.12.2020

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: