Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2020)0139Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2020)0139

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fil-15 ta’ Diċembru 2020 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2020/ ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri ta’ ġestjoni, ta’ konservazzjoni u ta’ kontroll applikabbli fiż-żona tal-Konvenzjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007
(EP-PE_TC1-COD(2020)0139)

15.12.2020

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: