Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2020)0139Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2020)0139

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 520/2007
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0139)

  15.12.2020

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: