Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2020)0155Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2020)0155

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 11. února 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o unijní prospekt pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, a směrnice 2004/109/ES, pokud jde o používání jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv v souvislosti s výročními finančními zprávami, s cílem podpořit oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0155)

  11.2.2021

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: