Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2020)0161Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2020)0161

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2020. október 8-án került elfogadásra az (EU) 2016/798 irányelvnek a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésre vonatkozó vasútbiztonsági és kölcsönös átjárhatósági szabályok alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2020)0161)

8.10.2020

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: