Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2020)0161Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2020)0161

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2020 m. spalio 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo siekiant, kad geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklės būtų taikomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinei transporto jungčiai, iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/798
(EP-PE_TC1-COD(2020)0161)

8.10.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: