Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2020)0161Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2020)0161

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 8 oktober 2020 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/798 met betrekking tot de toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel
(EP-PE_TC1-COD(2020)0161)

8.10.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: