Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2020)0161Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2020)0161

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 8. októbra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci pevného spojenia cez Lamanšský prieliv
(EP-PE_TC1-COD(2020)0161)

8.10.2020

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: