Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2020)0161Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2020)0161

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 8 oktober 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av direktiv (EU) 2016/798 vad gäller tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på den fasta förbindelsen under Engelska kanalen
(EP-PE_TC1-COD(2020)0161)

8.10.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: