Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2020)0176Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2020)0176

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 26. listopadu 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/… o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie
(EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

26.11.2020

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: