Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2020)0176Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2020)0176

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 26. november 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/... om anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

  26.11.2020

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: