Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2020)0176Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2020)0176

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 26. novembril 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, mis käsitleb liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamist
(EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

26.11.2020

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: