Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2020)0176Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2020)0176

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. marraskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

  26.11.2020

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: