Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2020)0176Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2020)0176

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. marraskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

26.11.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: