Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2020)0176Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2020)0176

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Samhain 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cuótaí rátaí taraife an Aontais agus cuótaí eile ar allmhairí a chur i bhfeidhm
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

  26.11.2020

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: