Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2020)0176Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2020)0176

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2020 m. lapkričio 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/... dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir kitų importo kvotų taikymo
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

  26.11.2020

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: