Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2020)0176Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2020)0176

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 26. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/... par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

  26.11.2020

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: