Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2020)0176Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2020)0176

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 listopada 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... dotyczącego stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

  26.11.2020

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: