Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2020)0176Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2020)0176

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 26. novembra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije
(EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

26.11.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: