Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2020)0176Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2020)0176

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 26 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0176)

  26.11.2020

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: