Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2020)0251Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2020)0251

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 20. října 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/… kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na pandemii COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0251)

20.10.2020

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: