Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2020)0251Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2020)0251

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 20. oktoobril 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Lkategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID19 pandeemia tõttu võetavate erimeetmetega
(EP-PE_TC1-COD(2020)0251)

20.10.2020

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: