Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2020)0251Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2020)0251

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 października 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0251)

20.10.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: